Grupa Boryszew zawarła umowę sprzedaży działki przy ul. Łuckiej 7/9