Ponad 100% wzrostu zysku netto Grupy Boryszew po IIIQ 2014 roku