Prognoza wyników EBITDA i zysku netto Grupy Boryszew w roku 2017