Prognoza [mln zł]


20132014201520162017*
Przychody-----
EBITDA----539,7
EBIT-----
Zysk netto----305,5

(*) W dniu 2 stycznia 2018 roku podjęta została decyzja o odwołaniu prognozy wybranych pozycji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2017 rok.
Odwołanie prognozy nastąpiło w związku z planowanym ujęciem, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, ryzyk związanych z prowadzonym w spółce pośrednio zależnej ZM SILESIA S.A. postępowaniem kontrolnym.

Wykonanie [mln zł]


20132014201520162017
Przychody ----
EBITDA----255*
EBIT----
Zysk netto----162*
*dane za I półrocze 2017 roku