1/2018 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018

polski