3/2018 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018

polski