Grupa Boryszew reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe