SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Grupa kapitałowa stworzona przez Boryszew S.A. w ciągu kilku lat stała się jedną z największych grup przemysłowych w Polsce.
W 2005 roku Boryszew SA przejęła kontrolę nad notowaną na GPW spółką Impexmetal SA, skupiającą wokół siebie spółki produkcyjne z branży metali kolorowych i handlu łożyskami.

W 2010 roku Spółka przejęła kontrolę nad Grupą Maflow, będącą jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Od tego roku branża automotive staje się kluczowym segmentem działalności Grupy.

W 2011 i 2012 roku Spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju poprzez przejęcia przedsiębiorstw z branży automotive. W lipcu 2011 roku Spółka podpisała umowy przejęcia dwóch niemieckich Grup Kapitałowych (AKT/ICOS – Theysohn), działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz w marcu 2012 roku umowę nabycia aktywów niemieckiej Grupy YMOS, wiodącego europejskiego producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive.

W 2017 r. swoją działalność rozpoczął zakład BAP w niemieckim Prenzlau oraz zakład Maflow w Toruniu.

W 2019 roku Boryszew S.A. przejął kontrolę nad Grupą Alchemia, co było początkiem budowania silnego segmentu metalowego, dzięki czemu Grupa oferuje produkty najwyższej jakości, niezbędne w budownictwie okrętowym i energetyce, w tym energetyce wiatrowej.