Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew SA odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013.