Wiodący akcjonariusz Grupy Boryszew nominowany do nagrody Dziennika Gazety Prawnej „WIZJONERZY”