2019

08/04/2019
JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018
28/06/2019
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSR 1/2020

2020

28/05/2020
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2019
29/06/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2020
04/09/2020
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2020
30/11/2020
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2020

2021

30/04/2021
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2020
28/05/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2021
24/09/2021
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2021
26/11/2021
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2021

2022

27/04/2022
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2021
26/05/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2022
31/08/2022
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2022
10/11/2022
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2022

2023

18/04/2023
Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny za 2022
19/05/2023
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 1/2023
17/08/2023
Skonsolidowany Raport Półroczny 1H/2023
16/11/2023
Skonsolidowany Raport Kwartalny QSR 3/2023