Wzrost zysku netto Grupy Boryszew o 72% w I półroczu 2014 roku