Zapytanie Ofertowe na wykonanie badan do projektu z dnia 12.11.2015