Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A.