Zysk netto Grupy Boryszew w I półroczu 2014 roku wzrósł o 72%