Grupa Boryszew

Zarząd

PIOTR LISIECKI

PIOTR LISIECKI

 PREZES ZARZĄDU

więcej >

 
Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Od lipca 2017 roku do nadal jest Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o.
Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie najpierw pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a potem funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.
Pan Piotr Lisiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


MIKOŁAJ BUDZANOWSKI

MIKOŁAJ BUDZANOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. ROZWOJU

więcej >

Odpowiedzialny w grupie za innowacje produktowe i procesowe w sektorze aluminium, automotive i energetycznym. Dodatkowo Dyrektor Zarządzający spółką Boryszew Energy zajmującą się handlem gazem i energią.
 

Przebieg kariery zawodowej:
2011r.- 2013r. - Minister Skarbu Państwa
2009r. - 2011r. - Wice-minister Skarbu Państwa
Jako minister odpowiedzialny był za nadzór nad strategicznymi spółkami w sektorze ropy i gazu oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budowy terminalu LNG w Świnoujściu, poszukiwania gazu łupkowego oraz rozbudowy infrastruktury do eksploatacji i przesyłu surowców energetycznych. Inicjator nowych projektów energetycznych oraz wydobywczych w Polsce. Odpowiedzialny za integracje sektora chemicznego wokół Grupy Azoty.
2008r. - 2009r. - Dyrektor Ministerstwie Skarbu Państwa, sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy i gazu. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie spec-ustawy dot. budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.
2008r. - Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu w Ministerstwie Środowiska.
Lipiec 2004r. - grudzień 2007r. - Doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Pan Mikołaj Budzanowski w latach 1990–1996 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczestnik kursu letniego na Stanford University (Management Science and Engineering). Stypendysta japońskiej fundacji Sasakawy (Nippon Foundation), Deutsch Akademischer Austausch Dienst (DAAD).
Znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie płynnym, francuski - komunikacyjny.
Pan Mikołaj Budzanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Mikołaj Budzanowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


Cezary Pyszkowski

Cezary Pyszkowski

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. FUZJI I ROZWOJU SEKTORA AUTOMOTIVE

więcej >

Pan Cezary Pyszkowski posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.
Pan Cezary Pyszkowski posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W latach 2008 – 2014 związany był z UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 2012 roku zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Corporate & Investment Banking. Wcześniej pracował w CDM Pekao S.A. (2008 – 1997) oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. (1997-1995).
Pan Cezary Pyszkowski specjalizuje się w zarządzaniu projektami fuzji i przejęć, restrukturyzacji, zagadnieniach analizy finansowej, pozyskania kapitału w ramach emisji publicznych i prywatnych oraz ładu korporacyjnego.
Pan Cezary Pyszkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Cezary Pyszkowski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


ALEKSANDER BARYŚ

ALEKSANDER BARYŚ

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY

więcej >

Pan Aleksander Baryś ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008 roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland. W latach 2003-2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (Kontroler Finansowy w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Unipetrol w PKN ORLEN S.A.). W latach 2009 – 2016 związany z Grupą CIECH, na stanowiskach: Szefa Pionu Finansowo-Księgowego w CIECH S.A. (2009-2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy CIECH Soda Deutschland (2014-2016), Dyrektora Biura Zarządzania Grupą w CIECH S.A. (2016), oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy CIECH. Pan Aleksander Baryś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Aleksander Baryś nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wewnętrzny podział odpowiedzialności w ramach Zarządu Boryszew S.A.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności w ramach Zarządu Boryszew S.A.

więcej >

Członek Zarządu Ramowy zakres odpowiedzialności
Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Segment Metale, Zarządzanie nieruchomościami, HR, Kontrola Wewnętrzna, Dział Prawny, PR, Komunikacja
Aleksander Baryś
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
 
Finanse, Controlling, IT
Cezary Pyszkowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Automotive
 
Segment Automotive
Mikołaj Budzanowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju
 
Innowacje i ich finansowanie, Zakupy mediów energetycznych, Segment Chemia

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »