Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2020 2020-06-26 Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
20/2020 2020-06-26 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
19/2020 2020-06-26 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
18/2020 2020-06-24 Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
17/2020 2020-06-15 Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
16/2020 2020-06-15 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku
15/2020 2020-06-15 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku
14/2020 2020-05-29 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
13/2020 2020-05-26 Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew – aktualizacja informacji
12/2020 2020-05-26 Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących
11/2020 2020-05-19 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku
10/2020 2020-05-19 Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku
9/2020 2020-05-14 Podpisanie planu połączenia pomiędzy połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
8/2020 2020-05-14 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7/2020 2020-04-25 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu za I kwartał 2020 roku
6/2020 2020-04-02 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
5/2020 2020-03-17 Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew
4/2020 2020-03-13 Uzgodnienie istotnych wstępnych warunków udzielenia Spółce i jej podmiotom zależnym finansowania
3/2020 2020-03-09 Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących przez spółkę zależną
2/2020 2020-02-07 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
1/2020 2020-01-27 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2019 2019-11-28 Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów
46/2019 2019-10-17 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
45/2019 2019-08-12 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
44/2019 2019-08-09 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
43/2019 2019-08-06 Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
42/2019 2019-07-29 Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.
41/2019 2019-07-17 Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu
40/2019 2019-07-16 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
39/2019 2019-07-11 Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w II terminie
38/2019 2019-07-09 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I i II terminie
37/2019 2019-06-27 Zmiana adresu siedziby Boryszew S.A.
36/2019 2019-06-26 Zakończenie programu skupu akcji własnych Boryszew S.A.
35/2019 2019-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
34/2019 2019-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
33/2019 2019-06-21 Rozliczenie nabycia akcji Impexmetal S.A.
32/2019 2019-06-18 Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A.
31/2019 2019-06-14 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I terminie
30/2019 2019-06-05 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Alchemia S.A.
29/2019 2019-05-31 Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Alchemia S.A.
28/2019 2019-05-29 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
27/2019 2019-05-29 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
26/2019 2019-05-28 Przystąpienie do rozmów w sprawie sprzedaży aktywów
25/2019 2019-05-17 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.
24/2019 2019-05-16 Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Impexmetal S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja
23/2019 2019-05-16 Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
22/2019 2019-05-16 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
21/2019 2019-05-13 Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu przez podmiot zależny od Emitenta
20/2019 2019-04-29 Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew S.A.
19/2019 2019-04-11 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
18/2019 2019-04-01 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
17/2019 2019-03-18 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
16/2019 2019-03-12 Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.
15/2019 2019-03-07 Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
14/2019 2019-03-05 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
13/2019 2019-02-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
12/2019 2019-02-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
11/2019 2019-02-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
10/2019 K 2019-02-01 Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
10/2019 2019-01-30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
9/2019 2019-01-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
8/2019 2019-01-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
7/2019 2019-01-17 Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
6/2019 2019-01-14 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
5/2019 2019-01-11 Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.
4/2019 2019-01-10 Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja
3/2019 2019-01-10 Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
2/2019 2019-01-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
1/2019 2019-01-01 Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
91/2018 2018-12-31 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
90/2018 2018-12-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
89/2018 2018-12-17 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
88/2018 2018-12-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
87/2018 2018-12-03 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
86/2018 2018-11-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
85/2018 2018-11-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
84/2018 2018-11-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
83/2018 2018-11-09 Podjęcie decyzji o przeglądzie potencjalnych opcji strategicznych
82/2018 2018-11-07 Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.
81/2018 2018-11-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
80/2018 2018-10-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
79/2018 2018-10-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
78/2018 2018-10-15 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku
77/2018 2018-10-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
76/2018 2018-10-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
75/2018 2018-10-01 Zawiadomienie o zmianie udziałów
74/2018 2018-10-01 Zmiana udziału o więcej niż 2% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
73/2018 2018-10-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
72/2018 2018-09-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
71/2018 2018-09-17 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
70/2018 2018-09-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
69/2018 2018-08-21 Aktualizacja „Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.”
68/2018 2018-07-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
67/2018 2018-07-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
66/2018 2018-07-16 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
65/2018 2018-07-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów
64/2018 2018-07-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
63/2018 2018-07-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
62/2018 2018-06-28 Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej
61/2018 2018-06-25 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
60/2018 2018-06-19 Zawiadomienie o zmianie udziałów
59/2018 2018-06-18 Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej nabycia akcji Boryszew S.A.
58/2018 2018-06-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
57/2018 2018-06-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku
56/2018 2018-06-14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku
55/2018 2018-06-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
54/2018 2018-06-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
53/2018 2018-05-29 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta – aktualizacja informacji
52/2018 2018-05-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
51/2018 2018-05-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
50/2018 2018-05-18 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku
49/2018 2018-05-18 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku
48/2018 2018-04-26 Zawiadomienie o zmianie udziałów
47/2018 2018-04-26 Zawiadomienie o zmianie udziałów
46/2018 2018-04-20 Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych
45/2018 2018-04-16 Aktualizacja informacji na temat analizy opcji strategicznych Emitenta
44/2018 2018-04-09 Zawiadomienie o zmianie udziałów
43/2018 2018-04-09 Zawiadomienie o zmianie udziałów
42/2018 2018-04-03 Informacja nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej
41/2018 2018-03-23 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
40/2018 2018-03-12 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego w spółce zależnej
39/2018 2018-03-01 Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej
38/2018 2018-03-01 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
37/2018 2018-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów
36/2018 2018-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów
35/2018 2018-02-14 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
34/2018 2018-02-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
33/2018 2018-02-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
32/2018 2018-02-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
31/2018 2018-01-31 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
30/2018 2018-01-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
29/2018 2018-01-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
28/2018 2018-01-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
27/2018 2018-01-26 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
26/2018 2018-01-25 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
25/2018 2018-01-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
24/2018 2018-01-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
23/2018 2018-01-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
22/2018 2018-01-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
21/2018 2018-01-19 Zmiany w składzie Zarządu Boryszew S.A.
20/2018 2018-01-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
19/2018 2018-01-18 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta
18/2018 2018-01-17 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
17/2018 2018-01-16 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
16/2018 2018-01-15 Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta
15/2018 2018-01-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
14/2018 2018-01-15 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
13/2018 2018-01-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
12/2018 2018-01-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
11/2018 2018-01-11 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
10/2018 2018-01-10 Informacja na temat analizy opcji strategicznych Emitenta
9/2018 2018-01-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
8/2018 2018-01-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
7/2017 2018-01-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
6/2018 2018-01-04 Zawiadomienie o zmianie udziałów
5/2018 2018-01-04 Zawiadomienie o zmianie udziałów
4/2018 2018-01-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
3/2018 2018-01-03 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
2/2018 2018-01-02 Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok
1/2018 2018-01-02 Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
109/2017 2017-12-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
108/2017 2017-12-29 Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne
107/2017 2017-12-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
106/2017 2017-12-27 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
105/2017 2017-12-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
104/2017 2017-12-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
103/2017 2017-12-20 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
102/2017 2017-12-20 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
101/2017 2017-12-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
100/2017 2017-12-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
99/2017 2017-12-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
98/2017 2017-12-14 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
97/2017 2017-12-13 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
96/2017 2017-12-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
95/2017 2017-12-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
94/2017 2017-12-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
93/2017 2017-12-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
92/2017 2017-12-06 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
91/2017 2017-12-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
90/2017 2017-12-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
89/2017 2017-12-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
88/2017 2017-11-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
87/2017 2017-11-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
86/2017 2017-11-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów
85/2017 2017-11-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów
84/2017 2017-11-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
83/2017 2017-11-27 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
82/2017 2017-11-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
81/2017 2017-11-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
80/2017 2017-11-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
79/2017 2017-11-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
78/2017 2017-11-20 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
77/2017 2017-11-17 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
76/2017 2017-11-16 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
75/2017 2017-11-02 Zawiadomienie o zmianie udziałów
74/2017 2017-10-25 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
73/2017 2017-10-20 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
72/2017 2017-10-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
71/2017 2017-10-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
70/2017 2017-10-06 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
69/2017 2017-10-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
68/2017 2017-10-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
67/2017 2017-10-03 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
66/2017 2017-10-03 Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
65/2017 2017-10-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
64/2017 2017-10-02 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
63/2017 2017-09-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
62/2017 2017-09-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
61/2017 2017-09-28 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
60/2017 2017-09-27 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
59/2017 2017-09-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
58/2017 2017-09-25 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
57/2017 2017-09-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
56/2017 2017-09-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
55/2017 2017-09-20 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
54/2017 2017-09-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
53/2017 2017-09-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
52/2017 2017-09-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
51/2017 2017-09-14 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
50/2017 2017-09-13 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
49/2017 2017-09-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
48/2017 2017-09-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
47/2017 2017-09-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
46/2017 2017-09-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
45/2017 2017-09-06 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
44/2017 2017-09-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
43/2017 2017-09-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
42/2017 2017-09-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
41/2017 2017-08-23 Informacja nt. potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży spółek zależnych prowadzących działalność w segmencie handlowym
40/2017 2017-06-30 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne
39/2017 2017-06-28 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
38/2017 2017-06-14 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
37/2017 2017-06-13 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
36/2017 2017-06-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
35/2017 2017-06-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
34/2017 2017-06-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
33/2017 2017-06-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
32/2017 2017-06-06 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
31/2017 2017-06-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
30/2017 2017-06-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
29/2017 2017-06-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
28/2017 2017-05-31 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
27/2017 2017-05-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
26/2017 2017-05-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
25/2017 2017-05-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
24/2017 2017-05-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
23/2017 2017-05-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
22/2017 2017-05-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
21/2017 2017-05-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
20/2017 2017-05-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
19/2017 2017-05-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
18/2017 2017-05-18 Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję
17/2017 2017-05-18 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
16/2017 2017-05-18 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku
15/2017 2017-05-18 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku
14/2017 2017-05-05 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
13/2017 2017-04-21 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku
12/2017 2017-04-20 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2017 roku
11/2017 2017-04-13 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
10/2017 2017-04-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
9/2017 2017-04-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
8/2017 2017-04-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
7/2017 2017-04-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
6/2017 2017-03-29 Informacja nt. prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok (2017-03-29; 08:50)
5/2017 2017-01-19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
4/2017 2017-01-17 Informacja nt. nabycia akcji Hutmen S.A. w ramach przymusowego wykupu (2017-01-17; 16:24)
3/2017 2017-01-12 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A. (2017-01-12; 09:10)
2/2017 2017-01-11 Zawiadomienie o zmianie udziałów
1/2017 2017-01-02 Nabycie obligacji Boryszew przez jednostki zależne

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
74/2016 2016-12-28 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
73/2016 2016-12-27 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
72/2016 2016-12-23 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
71/2016 2016-12-22 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
70/2016 2016-12-21 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
69/2016 2016-12-21 Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Hutmen S.A. w drodze przymusowego wykupu (2016-12-21; 14:56)
68/2016 2016-12-20 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
67/2016 2016-12-19 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
66/2016 2016-12-16 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
65/2016 2016-12-15 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
64/2016 2016-12-14 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
63/2016 2016-12-13 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
62/2016 2016-12-09 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
61/2016 2016-12-08 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez jednostkę zależną
60/2016 2016-12-08 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
59/2016 2016-10-13 Zawiadomienie o zmianie udziałów
58/2016 2016-10-10 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez podmiot zależny
57/2016 2016-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów
56/2016 2016-09-14 Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki
55/2016 2016-09-14 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
54/2016 2016-09-09 Informacja o transakcji na instrumentach dłużnych Spółki
53/2016 2016-09-08 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
52/2016 2016-09-06 Rozszerzenie składu Zarządu Boryszew S.A.
51/2016 2016-08-16 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
50/2016 2016-08-03 Zawarcie ostatecznej umowę przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (18:38)
49/2016 2016-08-01 Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (10:52)
48/2016 2016-07-29 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
47/2016 2016-07-18 Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z 10 listopada 2015 r. (22:52)
46/2016 2016-07-18 Zawarcie pakietu umów dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (22:50)
45/2016 2016-07-12 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
44/2016 2016-07-01 Zawarcie umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.
43/2016 2016-06-20 Informacja osoby zobowiązanej
42/2016 2016-06-17 Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej
41/2016 2016-06-15 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
40/2016 2016-06-15 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.
39/2016 2016-06-15 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku
38/2016 2016-06-15 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
37/2016 2016-06-15 Informacja osób zobowiązanych
36/2016 2016-05-31 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
35/2016 2016-05-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
34/2016 2016-05-27 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
33/2016 2016-05-25 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
32/2016 2016-05-24 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
31/2016 2016-05-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
30/2016 2016-05-20 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
29/2016 2016-05-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
28/2016 2016-05-19 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku
27/2016 2016-05-19 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
26/2016 2016-05-06 Zawiadomienie o zmianie udziałów
25/2016 2016-04-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
24/2016 2016-04-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
23/2016 2016-04-27 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
22/2016 2016-04-27 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
21/2016 2016-04-26 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
20/2016 2016-04-25 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
19/2016 2016-04-22 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
18/2016 2016-04-21 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
17/2016 2016-04-20 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
16/2016 2016-04-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
15/2016 2016-04-18 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach
14/2016 2016-04-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
13/2016 2016-04-14 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
12/2016 2016-04-13 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
11/2016 2016-04-13 Zmiana umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.
10/2016 2016-04-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
9/2016 2016-04-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
8/2016 2016-04-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
7/2016 2016-03-01 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach
6/2016 2016-02-22 Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej
5/2016 2016-02-11 Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej
4/2016 2016-01-27 Ustanowienie zastawów na aktywach spółki zależnej
3/2016 2016-01-26 Udzielenia Gwarancji Korporacyjnej za zobowiązania spółki zależnej
2/2016 2016-01-15 Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej
1/2016 2016-01-14 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
143/2015 2015-12-31 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
142/2015 2015-12-30 Zmiana adresu siedziby Boryszew S.A.
141/2015 2015-12-22 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
140/2015 2015-12-15 Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
139/2015 2015-12-01 Zmiana umowy zobowiązującej do sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie
138/2015 2015-11-30 Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.
137/2015 2015-11-23 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.
136/2015 2015-11-11 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
135/2015 2015-11-09 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
134/2015 2015-10-19 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
133/2015 2015-10-13 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
132/2015 2015-10-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
131/2015 2015-10-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
130/2015 2015-10-08 Informacje osób zobowiązanych
129/2015 2015-10-08 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.
128/2015 2015-10-08 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku
126/2015 2015-10-06 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
125/2015 2015-10-06 Zawiadomienie o zmianie udziałów
124/2015 2015-10-06 Informacja osoby zobowiązanej
123/2015 2015-10-05 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
122/2015 2015-10-05 Informacja osoby zobowiązanej
121/2015 2015-10-02 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A
120/2015 2015-10-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
119/2015 2015-10-02 Informacja osób zobowiązanych
118/2015 2015-10-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
117/2015 2015-10-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
116/2015 2015-10-01 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
115/2015 2015-09-30 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
114/2015 2015-09-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
113/2015 2015-09-11 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku
112/2015 2015-09-11 Termin i porządek obrad NZW Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku.
111/2015 2015-09-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
110/2015 2015-09-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
109/2015 2015-09-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
108/2015 2015-09-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
107/2015 2015-09-04 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
106/2015 2015-09-03 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
105/2015 2015-09-03 Zawiadomienie o zmianie udziałów
104/2015 2015-09-02 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
103/2015 2015-08-31 Podpisanie umowy dotyczącej sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie
102/2015 2015-08-27 Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną
101/2015 2015-08-25 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku
99/2015 2015-08-17 Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki
100/2015 2015-08-17 Ustanowienie hipoteki
98/2015 2015-07-14 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
97/2015 2015-07-06 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
96/2015 2015-07-02 Informacja osoby zobowiązanej
95/2015 2015-06-30 Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki
94/2015 2015-06-30 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
93/2015 2015-06-30 Określenie liczby akcji uprawnionych do dywidendy
92/2015 2015-06-29 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
91/2015 2015-06-26 Informacja osoby zobowiązanej
90/2015 2015-06-26 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
89/2015 2015-06-25 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
88/2015 2015-06-24 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
87/2015 2015-06-23 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A
86/2015 2015-06-22 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
85/2015 2015-06-22 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
84/2015 2015-06-19 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
83/2015 2015-06-18 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
82/2015 2015-06-17 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
81/2015 2015-06-15 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
80/2015 2015-06-12 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
79/2015 2015-06-11 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
78/2015 2015-06-10 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
77/2015 2015-06-09 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
76/2015 2015-06-08 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
75/2015 2015-06-05 Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
74/2015 2015-06-03 Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
73/2015 2015-05-14 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
72/2015 2015-05-11 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
71/2015 2015-04-30 Objęcie udziałów w spółce zależnej
69/2015 2015-04-28 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
68/2015 2015-04-28 Wypłata dywidendy przez Spółkę
67/2015 2015-04-28 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku
66/2015 2015-04-22 Informacja osoby zobowiązanej
65/2015 2015-04-20 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
64/2015 2015-04-17 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
63/2015 2015-04-16 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
62/2015 2015-04-15 Informacja osoby zobowiązanej
61/2015 2015-04-15 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
60/2015 2015-04-14 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
59/2015 2015-04-13 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
58/2015 2015-04-13 Pożar w zakładzie spółki zależnej
57/2015 2015-04-10 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
56/2015 2015-04-09 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
55/2015 2015-04-09 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.
54/2015 2015-04-08 Informacja osoby zobowiązanej
53/2015 2015-04-08 Zawiadomienie o zmianie udziałów
52/2015 2015-04-07 Informacja osoby zobowiązanej
51/2015 2015-04-01 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku
50/2015 2015-04-01 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
49/2015 2015-03-31 Informacja osoby zobowiązanej
48/2015 2015-03-30 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
47/2015 2015-03-27 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
46/2015 2015-03-27 Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA
45/2015 2015-03-26 Informacja osoby zobowiązanej
44/2015 2015-03-26 Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A.
43/2015 2015-03-24 Korekta wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok
42/2015 2015-03-24 Korekta wybranych danych finansowych Boryszew S.A. za 2014 rok
41/2015 2015-03-21 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok
40/2015 2015-02-17 Zawiadomienie o zmianie udziałów
39/2015 2015-02-17 Informacja osoby zobowiązanej
38/2015 2015-02-16 Informacja osoby zobowiązanej
37/2015 2015-02-16 Informacja osoby zobowiązanej
36/2015 2015-02-11 Informacja osoby zobowiązanej
35/2015 2015-02-10 Skup akcji Boryszew S.A.
34/2015 2015-02-09 Informacja osoby zobowiązanej
33/2015 2015-02-09 Informacja osoby zobowiązanej
32/2015 2015-02-06 Skup akcji Boryszew S.A.
31/2015 2015-02-06 Informacja osoby zobowiązanej
30/2015 2015-02-05 Skup akcji Boryszew S.A.
29/2015 2015-02-05 Informacja osoby zobowiązanej
28/2015 2015-02-04 Skup akcji Boryszew S.A.
27/2015 2015-02-03 Skup akcji Boryszew S.A.
26/2015 2015-02-03 Skup akcji Boryszew S.A.
25/2015 2015-02-02 Informacja osoby zobowiązanej
24/2015 2015-01-30 Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew SA
23/2015 2015-01-28 Skup akcji Boryszew S.A.
22/2015 2015-01-28 Informacja osoby zobowiązanej
21/2015 2015-01-28 Skup akcji Boryszew S.A.
20/2015 2015-01-27 Skup akcji Boryszew S.A.
19/2015 2015-01-26 Skup akcji Boryszew S.A.
18/2015 2015-01-22 Skup akcji Boryszew S.A.
17/2015 2015-01-20 Informacja osoby zobowiązanej
16/2015 2015-01-20 Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
15/2015 2015-01-20 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
14/2015 2015-01-16 Nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
13/2015 2015-01-16 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
12/2015 2015-01-15 Informacja osoby zobowiązanej
11/2015 2015-01-15 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
10/2015 2015-01-15 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
9/2015 2015-01-13 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
8/2015 2015-01-12 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
7/2015 2015-01-09 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
6/2015 2015-01-09 Informacja osoby zobowiązanej
5/2015 2015-01-09 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
4/2015 2015-01-07 Informacja osoby zobowiązanej
3/2015 2015-01-05 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
2/2015 2015-01-05 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
1/2015 2015-01-03 Nabycie akcji własnych Boryszew SA

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
91/2014 2014-12-31 Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną
90/2014 2014-12-30 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
89/2014 2014-12-30 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
88/2014 2014-12-30 Informacja osoby zobowiązanej
87/2014 2014-12-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów
86/2014 2014-12-23 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
85/2014 2014-12-23 Zmiany w składzie Zarządu Boryszew SA
84/2014 2014-12-22 Informacja osoby zobowiązanej
83/2014 2014-12-19 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
82/2014 2014-12-02 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
81/2014 2014-11-26 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A.
80/2014 2014-11-21 Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.
79/2014 2014-11-20 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
78/2014 2014-11-19 Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
77/2014 2014-11-18 Sprostowanie przez sąd rejestrowy oczywistej pomyłki pisarskiej
76/2014 2014-11-17 Zawiadomienie o zmianie udziałów
75/2014 2014-11-15 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.
74/2014 2014-11-13 Informacja osoby zobowiązanej
73/2014 2014-11-12 Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
72/2014 2014-11-12 Zmiana % udziału akcji własnych w kapitale zakładowym Boryszew S.A.
71/2014 2014-11-12 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Boryszew SA
70/2014 2014-11-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
69/2014 2014-11-05 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
68/2014 2014-10-30 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku
67/2014 2014-10-29 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
66/2014 2014-10-28 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
65/2014 2014-10-27 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
64/2014 2014-10-24 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
63/2014 2014-10-24 Informacja osób zobowiązanych
62/2014 2014-10-23 Nabycie akcji własnych Boryszew SA
61/2014 2014-10-23 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
60/2014 2014-10-22 Informacja osób zobowiązanych
59/2014 2014-10-22 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
58/2014 2014-10-21 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
57/2014 2014-10-21 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
56/2014 2014-10-17 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
55/2014 2014-10-17 Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
54/2014 2014-10-15 Przyjęcie programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
53/2014 2014-10-14 Zawiadomienie o zmianie udziałów
52/2014 2014-10-01 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.
51/2014 2014-09-25 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.
50/2014 2014-09-22 Zamiar ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.
49/2014 2014-09-10 Podpisanie Memorandum of Understanding w sprawie współpracy
48/2014 2014-08-25 Zawiadomienie o zmianie udziałów
47/2014 2014-08-14 Ustanowienie zastawu finansowego na instrumentach finansowych
46/2014 2014-08-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów
45/2014 2014-07-29 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
44/2014 2014-07-29 Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.
43/2014 2014-07-25 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B
42/2014 2014-07-25 Nabycie aktywów o znacznej wartości
41/2014 2014-07-16 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
40/2014 2014-07-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
39/2014 2014-06-25 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.
38/2014 2014-06-25 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
37/2014 2014-06-24 Informacja osób zobowiązanych
36/2014 2014-06-23 Opinia Zarządu w sprawie wniosku zgłoszonego w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Akcjonariusza dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych Akcjonariuszy
35/2014 2014-06-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów
34/2014 2014-06-18 Zawarcie ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie
33/2014 2014-06-17 Zawiadomienie spółki Impexmetal S.A. o zmianie udziału
32/2014 2014-06-11 Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji
31/2014 2014-06-06 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku
30/2014 2014-05-29 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
29/2014 2014-05-29 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
28/2014 2014-05-29 Zakończenie "Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A."
27/2014 2014-04-18 Zawarcie warunkowych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie
26/2014 2014-04-16 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Boryszew S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2013 rok
25/2014 2014-04-03 Ustanowienie zastawu rejestrowego
24/2014 2014-04-01 Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną
23/2014 2014-03-21 Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości
22/2014 2014-03-20 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki
21/2014 2014-03-12 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji.
20/2014 2014-03-10 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Boryszew S.A.
19/2014 2014-03-07 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań Boryszew S.A.
18/2014 2014-03-07 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego
17/2014 2014-03-06 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
16/2014 2014-02-28 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
15/2014 2014-02-28 Emisja obligacji
14/2014 2014-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów
13/2014 2014-02-21 Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew SA
9/2014 2014-02-17 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew SA
12/2014 2014-02-17 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.
11/2014 2014-02-17 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 17 lutego 2014r.
10/2014 2014-02-17 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Boryszew SA
8/2014 2014-02-14 Zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 17 lutego 2014 roku
7/2014 2014-02-14 Zawarcie z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta dla akcji Boryszew S.A.
6/2014 2014-02-14 Zawarcie umowy z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Boryszew S.A.
5/2014 2014-02-14 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew SA
4/2014 2014-01-29 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
3/2014 2014-01-21 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku
2/2014 2014-01-21 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 17 lutego 2014 roku
1/2014 2014-01-17 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
89/2013 2013-12-19 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
88/2013 2013-12-16 Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
87/2013 2013-11-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
86/2013 2013-11-25 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A.
85/2013 2013-11-25 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
84/2013 K 2013-11-21 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości – korekta raportu
84/2013 2013-11-08 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości
83/2013 2013-11-07 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
80/2013 Korekta 2013-10-30 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie – korekta raportu
82/2013 2013-10-29 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku
81/2013 2013-10-29 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku
80/2013 2013-10-23 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
79/2013 2013-10-03 Informacja osoby zobowiązanej
78/2013 2013-10-03 Informacja osób zobowiązanych
77/2013 2013-09-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów
76/2013 2013-09-27 Informacja osoby zobowiązanej
75/2013 2013-09-27 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
74/2013 2013-09-25 Informacja osób zobowiązanych
73/2013 2013-09-25 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
72/2013 2013-09-24 Zawiadomienie o zmianie udziałów
71/2013 2013-09-20 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
70/2013 2013-09-19 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
69/2013 2013-09-13 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
68/2013 2013-09-13 Informacja osoby zobowiązanej
65/2013 K 2013-09-12 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
64/2013 K 2013-09-12 Emisja obligacji
67/2013 2013-09-11 Informacja osób zobowiązanych
66/2013 2013-09-06 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną
65/2013 2013-09-02 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
64/2013 2013-09-02 Emisja obligacji
63/2013 2013-08-21 Zawiadomienie o zmianie udziałów
62/2013 2013-08-08 Skup akcji Boryszew S.A.
61/2013 2013-08-05 Skup akcji Boryszew S.A
60/2013 2013-07-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów
59/2013 2013-07-30 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
58/2013 2013-07-26 Powołanie Członka Zarządu Boryszew S.A.
57/2013 2013-07-26 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
56/2013 2013-07-26 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
55/2013 2013-07-25 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
54/2013 2013-07-24 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
53/2013 2013-07-23 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
52/2013 2013-07-22 Zawiadomienie o zmianie udziałów
51/2013 2013-07-19 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
50/2013 2013-07-19 Informacja o stanie posiadania akcji własnych
49/2013 2013-07-18 Rejestracja umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
48/2013 2013-07-18 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
47/2013 2013-07-18 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
46/2013 2013-07-17 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
45/2013 2013-07-16 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
44/2013 2013-07-12 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
43/2013 2013-07-11 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
42/2013 2013-07-08 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
41/2013 2013-07-04 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
40/2013 2013-07-03 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
39/2013 2013-06-28 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
38/2013 2013-06-27 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
37/2013 2013-06-25 Zmiana "Programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A."
36/2013 2013-06-24 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.
35/2013 2013-06-24 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.
34/2013 2013-06-07 Dotychczasowa treść § 6 ust.1 Statutu Spółki (w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza)
33/2013 2013-06-06 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.
32/2013 2013-05-28 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
31/2013 2013-05-28 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew SA
30/2013 2013-05-07 Zawiadomienie o zmianie udziałów
29/2013 2013-05-06 Informacja osób zobowiązanych
28/2013 2013-04-30 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
27/2013 2013-04-30 Skup akcji Boryszew SA
26/2013 2013-04-16 Skup akcji Boryszew SA
25/2013 2013-04-15 Skup akcji Boryszew SA
24/2013 2013-04-10 Skup akcji Boryszew S.A.
23/2013 2013-04-09 Skup akcji Boryszew SA
22/2013 2013-04-08 Skup akcji Boryszew SA
21/2013 2013-04-03 Skup akcji Boryszew SA
20/2013 2013-03-29 Skup akcji Boryszew S.A.
19/2013 2013-03-28 Skup akcji Boryszew S.A.
18/2013 2013-03-22 Skup akcji Boryszew S.A.
17/2013 2013-03-08 Skup akcji własnych Boryszew S.A.
16/2013 2013-03-07 Skup akcji własnych Boryszew S.A.
15/2013 2013-02-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
14/2013 2013-02-26 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
13/2013 2013-02-20 Informacja osoby zobowiązanej
12/2013 2013-02-19 Informacja osób zobowiązanych
11/2013 2013-02-19 Skup akcji własnych Boryszew S.A.
10/2013 2013-02-18 Skup akcji własnych Boryszew S.A.
9/2013 2013-02-14 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
8/2013 2013-02-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
7/2013 2013-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
6/2013 2013-01-18 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
5/2013 2013-01-16 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
4/2013 2013-01-11 Odwołanie prognozy na rok 2012
3/2013 2013-01-04 Informacja osoby zobowiązanej
2/2013 2013-01-03 Informacja osób zobowiązanych
1/2013 2013-01-02 Informacja osoby zobowiązanej

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
72/2012 2012-12-31 Informacja osób zobowiązanych
71/2012 2012-12-28 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
70/2012 2012-12-28 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
69/2012 2012-12-27 Informacja osób zobowiązanych
68/2012 2012-12-22 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
67/2012 2012-12-21 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
66/2012 2012-12-20 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
65/2012 2012-12-19 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną
64/2012 2012-12-19 Rejestracja połączenie Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A
63/2012 2012-12-08 Powołanie Członka Zarządu Boryszew S.A.
62/2012 2012-11-28 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A
61/2012 2012-11-28 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 28 listopada 2012 roku
60/2012 2012-11-26 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
59/2012 2012-11-21 Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie spółek
58/2012 2012-11-16 Rezygnacja Członka Zarządu
57/2012 2012-11-10 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A.
56/2012 2012-10-31 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 listopada 2012 roku
55/2012 2012-10-31 Termin i porządek obrad NWZ
54/2012 2012-10-26 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A.
53/2012 2012-10-01 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
52/2012 2012-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów
51/2012 2012-09-13 Realizacja programu nabycia akcji własnych
50/2012 2012-09-13 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
49/2012 2012-09-12 Realizacja programu nabycia akcji własnych
48/2012 2012-09-10 Realizacja programu nabycia akcji własnych
47/2012 2012-08-07 Jednolity tekst Statutu
46/2012 2012-07-13 Realizacja programu nabycia akcji własnych
45/2012 2012-07-06 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
44/2012 2012-05-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
43/2012 2012-05-30 Emisja obligacji
42/2012 2012-05-28 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ
41/2012 2012-05-28 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku
40/2012 2012-05-28 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
39/2012 2012-05-28 Zmiany w składzie Zarządu Boryszew S.A.
38/2012 2012-05-18 Nabycie od DM PKO BP akcji własnych
37/2012 2012-05-18 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
28/2012 2012-05-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów
36/2012 2012-05-17 Realizacja programu nabycia akcji własnych
35/2012 2012-05-15 Skup akcji własnych
34/2012 2012-05-10 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ
33/2012 2012-05-09 Wykaz informacji bieżących i okresowych
32/2012 2012-05-09 Skup akcji własnych
31/2012 2012-05-08 Skup akcji własnych Boryszew
30/2012 2012-05-08 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok
27/2012 2012-05-08 Skup akcji własnych
26/2012 2012-05-07 Nabycie od DM PKO BP akcji własnych
29/2012 2012-05-04 Skup akcji własnych
18/2012 2012-05-04 Skup akcji własnych Boryszew
25/2012 2012-04-30 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/2012 2012-04-30 Termin i porządek obrad ZWZ
21/2012 2012-04-10 Zawiadomienie o zmianie udziałów
20/2012 2012-04-03 Skup akcji własnych Boryszew
19/2012 2012-03-30 Skup akcji własnych Boryszew
23/2012 2012-03-29 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
22/2012 2012-03-29 Zawarcie znaczących kontraktów z Grupą Volkswagen
17/2012 2012-03-27 Skup akcji własnych Boryszew
16/2012 2012-03-26 Skup akcji własnych Boryszew S.A.
15/2012 2012-03-25 Przeniesienie własności aktywów niemieckiej Grupy YMOS
14/2012 2012-03-23 Skup akcji własnych
13/2012 2012-03-22 Spełnienie warunków zawieszających przy nabyciu aktywów niemieckiej Grupy YMOS
12/2012 2012-03-22 Skup akcji własnych Boryszew
11/2012 2012-03-21 Skup akcji własnych Boryszew
10/2012 2012-03-19 Skup akcji własnych Boryszew
9/2012 2012-03-15 Prognoza wyników
8/2012 2012-03-15 Skup akcji własnych
7/2012 2012-03-13 Nabycie aktywów niemieckiej Grupy YMOS
6/2012 2012-02-28 Pozytywna decyzja Federalnego Urzędu Antymonopolowego w sprawie nabycia aktywów grupy przedsiębiorstw YMOS
5/2012 2012-02-23 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach
4/2012/K 2012-02-07 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2012 roku
4/2012 2012-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
3/2012 2012-01-04 Zawiadomienie o zmianie udziałów
2/2012 2012-01-03 Realizacja programu nabycia akcji własnych
1/2012 2012-01-02 Realizacja programu nabycia akcji własnych

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
112a/2011 2011-12-31 Kontynuacja przetargu na zakup aktywów grupy przedsiębiorstw YMOS
112/2011 2011-12-30 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
111/2011 2011-12-28 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
110/2011 2011-12-23 Zawiadomienie o zmianie udziałów
109/2011 2011-12-14 Zawiadomienie o zmianie udziałów
108/2011 2011-12-14 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
107/2011 2011-12-09 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
106/2011 2011-12-08 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
105/2011 2011-12-07 Realizacja programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.
104/2011 2011-12-06 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
103/2011 2011-12-06 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
102/2011 2011-12-01 Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO
101/2011 2011-11-30 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
100/2011 2011-11-29 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
99/2011 2011-11-25 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
98/2011 2011-11-24 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
97/2011 2011-11-23 Program nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
96/2011 2011-11-09 Spełnienie warunku zawieszającego przy nabyciu przedsiębiorstwa WEDO
95/2011 2011-11-07 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 3 kwartał 2011 roku
92a/2011 2011-10-31 Złożenie wiążącej oferty na zakup aktywów grupy przedsiębiorstw YMOS
92/2011 2011-10-27 Boryszew Oddział Maflow dostawcą do nowej platformy Volkswagena (MQB) i Bentleya
91a/2011 2011-10-27 Podwyższenie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2011 rok
91/2011 2011-10-25 Zakończenie negocjacji w sprawie zakup zakładu automotive w Indiach
90/2011 2011-10-22 Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO
89/2011 2011-10-13 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ Boryszew S.A
88/2011 2011-10-13 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
87/2011 2011-10-07 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
86/2011 2011-09-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
85/2011 2011-09-30 Przyjęcie oferty na zakup przedsiębiorstwa WEDO
84/2011 2011-09-29 Zawiadomienie o zmianie udziału
83/2011 2011-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziału
82/2011 2011-09-16 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
80/2011 2011-09-16 Złożenie wiążącej oferty na zakup aktywów Spółki WEDO
79a/2011 2011-09-16 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
79/2011 2011-09-14 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
78/2011 2011-09-13 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
77/2011 2011-09-09 Spełnienie warunku zawieszajacego przy nabyciu Grupy Theysohn
76/2011 2011-08-28 Spełnienie warunków zawieszających przy nabyciu międzynarodowej grupy AKT
75/2011 2011-08-22 Rejestracja akcji serii G
74/2011 2011-08-22 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
73/2011 2011-08-18 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
72/2011 2011-08-18 Przyjęcie do depozytu akcji serii G Boryszew S.A.
71/2011 2011-08-16 Informacja osób zobowiązanych
70/2011 2011-08-11 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Boryszew S.A.
69/2011 2011-07-30 Nabycie zakładów grupy AKT z branży automotive
68/2011 2011-07-29 Informacja osoby zobowiązanej
67/2011 2011-07-21 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii G
66/2011 2011-07-20 Zakup udziałów w holdingu ICOS / Theysohn z branży automotive
65/2011 2011-07-19 Informacja osoby zobowiązanej
64/2011 2011-07-18 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
63/2011 2011-07-18 Rejestracja praw do akcji serii G
62/2011 2011-07-15 Informacja osób zobowiązanych
61/2011 2011-07-13 Zakończenie subskrypcji akcji serii G
60/2011 2011-07-12 Asymilacja akcji Boryszew S.A.
59/2011 2011-07-08 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 224.550 akcji serii A Boryszew S.A.
58/2011 2011-07-01 Zawiadomienie o zmianie udziałów
57/2011 2011-06-29 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu udziałów w spółkach Theysohn Kunstoff GmbH i Theysohn Formenbau GmbH w Niemczech
56/2011 2011-06-29 Złożenie ostatecznej oferty na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w międzynarodowych spółkach AKT
55/2011 2011-06-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
54/2011 2011-06-15 Notowanie praw poboru akcji serii G
53/2011 2011-06-13 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Boryszew S.A.
52/2011 2011-06-07 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZ Boryszew S.A.
51/2011 2011-06-07 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.
50/2011 2011-06-03 Zamknięcie procesu zbycia aktywów Sealynx Automotive Transieres z branży automotive
49/2011 2011-05-31 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
48/2011 2011-05-26 Polityka informacyjna Boryszew S.A
47/2011 2011-05-24 Podpisanie umów o zachowaniu poufności spółek z branży automotive
46/2011 2011-05-19 Zawieszenie negocjacji w sprawie sprzedaży Meteor Group
45/2011 2011-05-11 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
44/2011 2011-05-11 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
42/2011 2011-05-02 Zawieszenie negocjacji w sprawie sprzedaży SaarGummi
41/2011 2011-04-26 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2010 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok
40/2011 2011-04-22 Wstępne rozstrzygnięcie w procesie przetargu na nabycie spółki z branży automotive
39/2011 2011-04-21 Złożenie oferty wiążącej warunkowej na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w międzynarodowych spółkach AKT
38/2011 2011-04-15 Zaproszenie do etapu due dilligence Meteor Group.
37/2011 2011-04-13 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji
36/2011 2011-04-12 Zaproszenie do II etapu przetargu na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w międzynarodowych spółkach AKT
35/2011 2011-04-11 Złożenie oferty niewiążącej na nabycie 100% udziałów w Meteor Group z branży automotive.
34/2011 2011-04-06 Złożenie oferty niewiążącej na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w międzynarodowych spółkach AKT
33/2011 2011-04-04 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży automotive
32/2011 2011-04-04 Złożenie oferty wstępnej na przejęcie Grupy z branży automotive
30/2011 2011-03-31 Powołanie Członków Zarządu Boryszew S.A.
29/2011 2011-03-31 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
28/2011 2011-03-29 Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki
27/2011 2011-03-25 Złożenie prospektu emisyjnego
26/2011 2011-03-25 Prawidłowość sporządzenia prognozy wyników finansowych- Raport biegłego rewidenta
25/2011 2011-03-25 Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow France SA
24/2011 2011-03-22 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży Automotive
23/2011 2011-03-21 Złożenie oferty warunkowej na przejęcie przedsiębiorstwa Sealynx Automotive Transieres z branży automotive
22/2011 2011-03-13 Prognoza wyników
21/2011 2011-03-09 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży Automotive
20/2011 2011-03-07 Rejestracja spółki Maflow India
19/2011 2011-02-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
18/2011 2011-02-28 Emisja obligacji
17/2011 2011-02-28 Wykaz akcjonariuszy
16/2011 2011-02-28 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
14/2011 2011-02-11 Informacja osoby zobowiązanej
13/2011 2011-02-10 Uzupełnienie porządku obrad NWZ
12/2013 2011-02-09 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży Automotive
9/2011 2011-02-01 Odstąpienie od złożenia oferty wiążącej na zakup aktywów Grupy Cablelettra.
11/2011 2011-02-01 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A.
10/2011 2011-02-01 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
8/2011 2011-01-31 Zawarcie Term Sheet na zakup zakładu automotive w Indiach
7/2011 2011-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
6/2011 2011-01-19 Przyjęcie oferty niewiążącej na zakup SaarGummi z branży automotive
5/2013 2011-01-18 Złożenie oferty niewiążącej na zakup Grupy SaarGummi z branży automotive
4/2011 2011-01-11 Przystąpienie do due diligence
3/2011 2011-01-04 Przystąpienie do due diligence
2/2011 2011-01-04 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
1/2011 2011-01-03 Informacja osoby zobowiązanej

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
93/2010 2010-12-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów
92/2010 2010-12-30 Informacja osób zobowiązanych
91/2010 2010-12-30 Rejestracja akcji serii F
90/2010 2010-12-30 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
89/2010 2010-12-29 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Boryszew S.A.
88/2010 2010-12-21 Przystąpienie do due diligence
87/2010 2010-12-21 Zawiadomienie o zmianie udziałów
86/2010 2010-12-21 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F
85/2010 2010-12-20 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
85/2010 2010-12-15 Rejestracja praw do akcji serii F
84/2010 2010-12-13 Informacja osoby zobowiązanej
83/2010 2010-12-13 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
82/2010 2010-12-10 Informacja osób zobowiązanych
81/2010 2010-12-07 Zapisy na akcje serii F
80/2010 2010-12-01 Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow we Francji
79/2010 2010-11-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
78/2010 2010-11-30 Emisja obligacji
77/2010 2010-11-12 Notowanie praw poboru akcji serii F
76/2010 2010-11-08 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Boryszew S.A.
75/2010 2010-10-30 Nabycie spółek Maflow w Brazylii i w Chinach
74/2010 2010-10-11 Zawiadomienie o zmianie udziałów
73/2010 2010-10-08 Nabycie aktywów zakładu Maflow w Hiszpanii
72/2010 2010-10-07 Zostały usunięte rozbieżności pomiędzy Statutem Spółki a zapisami w KRS.
71/2010 2010-10-06 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji
70/2010 2010-10-01 Nabycie zakładów Grupy Maflow we Włoszech
69/2010 2010-09-28 Podjęcie działań mających na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Statutem Spółki a zapisami w KRS
68/2010 2010-09-24 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
67/2010 2010-09-07 Prawidłowość sporządzenia prognozy wyników finansowych - Raport biegłego rewidenta
66/2010 2010-09-06 Akceptacja warunków porozumienia z Volkswagen AG
66/2010 2010-09-03 Informacja osoby zobowiązanej
65/2010 2010-09-02 Złożenie prospektu emisyjnego
64/2010 2010-08-31 Informacja osoby zobowiązanej
63/2010 2010-08-30 Zamiar nabycia kolejnej spółki z branży Automotive
62/2010 2010-08-26 Podwyższenie prognozy wyników finansowych
61/2010 2010-08-24 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Boryszew za I półrocze 2010 roku
60/2010 2010-08-17 Wykaz akcjonariuszy
59/2010 2010-08-17 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
58/2010 2010-08-17 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
57/2010 2010-08-16 Przyjęcie porozumienia zawartego pomiędzy Boryszew S.A., organizacjami związkowymi a spółkami Maflow i Man Servizi
56/2010 2010-08-10 Nabycie przedsiębiorstwa Maflow Polska - wchodzącego w skład międzynarodowej Grupy Maflow' producenta z branży automotive
55/2010 2010-07-27 Supplement to the agenda of the OGM of Boryszew S.A.
54/2010 2010-07-27 Uzupełnienie porządku obrad NWZ Boryszew S.A.
52/2010 2010-07-26 Przejęcie zakładów we Włoszech oraz zagranicznych spółek Grupy Maflow - umowa przedwstępna
53/2010 2010-07-22 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A.
52/2010 2010-07-22 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
51/2010 2010-07-20 Informacja osoby zobowiązanej
50/2010 2010-07-20 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Boryszew S.A.
49/2010 2010-07-19 Informacja osoby zobowiązanej
48/2010 2010-07-06 Boryszew otrzymał zgodę na przejęcie wybranych spółek jednego z największych producentów w branży Automotive w Europie Grupy Maflow
47/2010 2010-07-02 Zawiadomienie o zmianie udziałów
46/2010 2010-07-02 Informacja osoby zobowiązanej
45/2010 2010-06-29 Boryszew przejmuje Maflow Polska
44/2010 2010-06-25 Pozytywna rekomendacja oferty złożonej przez Boryszew SA na zakup przedsiębiorstw Maflow
43/2010 2010-06-24 Informacja osoby zobowiązanej
42/2010 2010-06-22 Wykaz akcjonariuszy
41/2010 2010-06-22 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew SA
40/2010 2010-06-18 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
39/2010 2010-06-18 Emisja obligacji
38/2010 2010-06-14 Przyjęcie oferty na nabycie przedsiębiorstwa spółki Maflow Polska Sp. z o.o.
37/2010 2010-06-04 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.
36/2010 2010-06-01 Zamiar nabycia aktywów o znacznej wartości
35/2010 2010-05-28 Informacja osoby zobowiązanej
34/2010 2010-05-27 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
33/2010 2010-05-26 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
32/2010 2010-05-26 Projekty uchwał ZWZ Boryszew S.A.
31/2010 2010-05-26 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
30/2010 2010-05-25 Informacja osoby zobowiązanej
29/2010 2010-05-25 Informacja osoby zobowiązanej
28/2010 2010-05-25 Rejestracja akcji serii E
27/2010 2010-05-21 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
26/2010 2010-05-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów
25/2010 2010-05-18 Informacja osoby zobowiązanej
24/2010 2010-05-17 Informacja osób zobowiązanych
23/2010 2010-05-13 Prognoza wyników
22/2010 2010-05-12 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
20/2010 2010-04-16 Informacja osoby zobowiązanej
19/2010 2010-04-14 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E
18/2010 2010-04-13 Rejestracja praw do akcji serii E
16/2010k 2010-04-13 Korekta raportu bieżącego nr 16/2010 - Zakończenie subskrypcji akcji serii E
17/2010 2010-04-12 Informacja osób zobowiązanych
16/2010 2010-04-12 Zakończenie subskrypcji akcji serii E
15/2010 2010-04-07 Zapisy na akcje serii E
14/2010 2010-03-15 Rejestracja papierów wartościowych emitenta
13/2010 2010-03-12 Zakończenie procesu sprzedaż 100% akcji PMI Izolacja - Matizol S.A.
12/2010 2010-03-08 Notowanie praw poboru akcji serii E
10a/2010 2010-03-04 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Boryszew S.A.
10/2010 2010-03-02 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.
9/2010 2010-02-26 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
8/2010 2010-02-26 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
7/2010 2010-02-26 Emisja obligacji
6/2010 2010-02-25 Zmiana praw z papierów wartościowych
5/2010 2010-02-17 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raport kwartalnego za IV kwartał 2009 roku
4/2010 2010-01-20 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
2/2010 2010-01-08 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji
1/2010 2010-01-06 Informacja osoby zobowiązanej

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2009 2009-12-30 Sprzedaż 100% akcji PMI Izolacja- Matizol S.A.
63/2009 2009-12-30 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
63/2009 2009-12-21 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
62/2009 2009-12-21 Wykaz akcjonariuszy
60/2009 2009-12-18 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
58/2009 2009-12-14 Zawarcie ugody
57/2009 2009-11-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
56/2009 2009-11-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
55/2009 2009-11-30 Emisja obligacji
54/2009 2009-11-24 Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A.
53/2009 2009-11-24 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
52/2009 2009-11-24 Wykaz akcjonariuszy
51/2009 2009-11-24 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
50/2009 2009-11-20 Zawarcie porozumienia
49/2009 2009-11-18 Zmiana warunków umów kredytowych
48/2009 2009-11-09 Informacja osoby zobowiązanej
47/2009 2009-11-09 Zawiadomienie o zmianie udziałów
46/2009 2009-10-30 Informacja osoby zobowiązanej
44/2009K 2009-10-27 Korekta raportu bieżącego nr 44/2009 - termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
45/2009 2009-10-26 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
44/2009 2009-10-26 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A.
43/2009 2009-10-15 Informacja osoby zobowiązanej
42/2009 2009-10-05 Informacja osoby zobowiązanej
41/2009 2009-09-18 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
40/2009 2009-09-18 Emisja obligacji
39/2009 2009-08-28 Zawarcie ugody
38/2009 2009-08-28 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2009 roku
37/2009 2009-08-18 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach
36/2009 2009-08-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów
35/2009 2009-07-30 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
34/2009 2009-07-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów
33/2009 2009-07-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów
32/2009 2009-07-28 Informacja osoby zobowiązanej
31/2009 2009-07-23 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
30/2009 2009-07-20 Zawiadomienie o zmianie udziału
29/2009 2009-07-20 Informacja osoby zobowiązanej
28/2009 2009-07-17 Informacja o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów półrocznych rozszerzonych o sprawozdanie jednostkowe
27/2009 2009-06-26 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
26/2009 2009-06-26 Wykaz akcjonariuszy
25/2009 2009-06-26 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.
24/2009 2009-06-23 Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ Boryszew S.A.
23/2009 2009-06-19 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
22/2009 2009-06-19 Emisja obligacji
21/2009 2009-06-18 Informacja dotycząca niestosowania zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
20/2009 2009-06-17 Projekty uchwał na ZWZ Boryszew S.A.
19/2009 2009-06-17 Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za rok 2008
18/2009 2009-05-29 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
17/2009 2009-05-25 Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.
16/2009 2009-05-21 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
15/2009 2009-05-06 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS_2008
14/2009 2009-05-06 Korekta raportu rocznego R_2008
12/2009 2009-04-02 Wyrażenie zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej
11/2009 2009-03-30 Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powiększenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
10/.2009 2009-03-27 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych
9/2009 2009-03-23 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
8/2009 2009-03-23 Emisja obligacji
7/2009 2009-03-20 Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
6/2009 2009-03-11 Porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego
5/2009 2009-02-27 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
4/2009 2009-02-10 Informacja osoby zobowiązanej
3/2009 2009-01-30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku
2/2009 2009-01-21 Rejestracja nowoutworzonej spółki zależnej, objęcie udziałów
1/2009 2009-01-05 Informacja osoby zobowiązanej

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
58/2008 2008-12-31 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
57/2008 2008-12-31 Emisja obligacji
55/2008 2008-11-25 Zawiadomienie o zmianie udziałów
54/2008 2008-10-29 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki
53/2008 2008-10-24 Zawiadomienie o zmianie udziałów
52/2008 2008-10-15 Nabycie przez Boryszew S.A. obligacji własnych
51/2008 2008-10-10 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
50/2008 2008-10-06 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana R.K. Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
49/2008 2008-09-23 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
48/2008 2008-09-09 Wykup obligacji w celu umorzenia
47/2008 2008-09-02 Wykup obligacji w celu umorzenia
46/2008 2008-08-29 Nabycie obligacji przez jednostki zależne
45/2008 2008-08-29 Emisja obligacji
44/2008 2008-08-20 Ustanowienie zastawu na akcjach
43/2008 2008-08-19 Ustanowienie zastawu na akcjach
41/2008 2008-08-04 Informacja osoby zobowiązanej
40/2008 2008-07-30 Informacja osoby zobowiązanej
39/2008 2008-07-21 Zawiadomienie o zmianie udziałów
38/2008 2008-07-17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
37/2008 2008-07-16 Doręczenie pozwu w/s Kuag Elana GmbH
36/2008 2008-06-27 Wykaz akcjonariuszy
35/2008 2008-06-27 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.
34/2008 2008-06-25 Informacja osoby zobowiązanej
33/2008 2008-06-24 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana Romana Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
32/2008 2008-06-24 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS_2007
24/2008 2008-06-13 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
21/2008 2008-06-13 Projekty uchwał na ZWZ Boryszew S.A.
20/2008 2008-06-13 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Boryszew S.A. do publicznej wiadomości w 2007 roku
19/2008 2008-06-11 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
18/2008 2008-06-11 Emisja obligacji
17/2008 2008-06-05 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2007 rok
16/2008 2008-05-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
15/2008 2008-05-30 Emisja obligacji
14/2008 2008-05-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
13/2008 2008-05-28 Emisja obligacji
12/2008 2008-05-21 Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A.
11/2008 2008-04-30 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
10/2008 2008-04-30 Emisja obligacji
9/2008 2008-04-29 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
8/2008 2008-04-29 Emisja obligacji
7/2008 2008-04-01 Informacja osoby zobowiązanej
6/2008 2008-03-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
5/2008 2008-03-28 Emisja obligacji
4/2008 2008-02-28 Asymilacja akcji
3a/2008 2008-01-31 Informacja o zasadzie ładu korporacyjnego, przyjętej do stosowania przez Spółkę
3/2008 2008-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku
2/2008 2008-01-18 Decyzja Prezesa UOKiK
1/2008 2008-01-03 Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej
1a/2008 2008-01-02 Oświadczenie Boryszew S.A. w sprawie zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały przyjęte lub przyjęte do stosowania w ograniczonym zakresie

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
65/2007 2007-12-27 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
64/2007 2007-12-27 Emisja obligacji
63/2007 2007-12-10 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
62/2007 2007-12-06 Emisja obligacji
61/2007 2007-11-30 Zmiana warunków umowy kredytowej
60/2007 2007-11-30 Zbycie aktywów o znacznej wartości
59/2007 2007-11-23 Informacja osoby zobowiązanej
58/2007 2007-11-20 Informacja osoby zobowiązanej
57/2007 2007-10-30 Nabycie aktywów o znacznej wartości
56/2007 2007-10-19 Nabycie aktywów o znacznej wartości
55/2007 2007-09-27 Emisja obligacji
54/2007 2007-09-24 Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej
53/2007 2007-09-19 Zarejestrowanie spółki zależnej
52/2007 2007-09-11 Nabycie przez Boryszew S.A. obligacji własnych
51/2007 2007-09-03 Zmiana warunków umowy kredytowej
50/2007 2007-08-31 Wniesienie aportu w zamian za objęcie akcji w nowej spółce
49/2007 2007-08-14 Informacja osoby zobowiązanej
48/2007 2007-08-08 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
47/2007 2007-07-03 Spór zbiorowy w Oddziale Elana w Toruniu
46/2007 2007-06-28 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
45/2007 2007-06-28 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
44/2007 2007-06-28 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
43/2007 2007-06-28 Powołanie Prezesa Zarządu
42a/2007 2007-06-27 Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A.
42/2007 2007-06-27 Wykaz akcjonariuszy
40/2007 2007-06-26 Rezygnacja Prezesa Zarządu
39/2007 2007-06-19 Ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki
38/2007 2007-06-19 Projekty uchwał ZWZ Boryszew S.A. w dniu 27.06.2007
37/2007 2007-06-15 Sprzedaż obligacji przez jednostkę zależną
36/2007 2007-06-13 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Boryszew S.A. do publicznej wiadomości w 2006 roku
35/2007 2007-06-05 Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
34/2007 2007-06-01 Zawiadomienie o zmianie udziałów
33/2007 2007-05-29 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
32/2007 2007-05-25 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2006 rok
31/2007 2007-05-24 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki
30/2007 2007-05-22 Zwołanie ZWZ Boryszew S.A.
29/2007 2007-05-16 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
28/2007 2007-05-08 Wyrok NSA
27/2007 2007-04-24 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
26/2007 2007-04-19 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
25/2007 2007-04-18 Wykaz akcjonariuszy
24/2007 2007-04-18 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
23/2007 2007-04-18 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
22/2007 2007-04-13 Zawiadomienie o zmianie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A.
21/2007 2007-04-11 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
19/2007 2007-04-04 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18/2007 2007-04-03 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
17/2007 2007-03-26 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
15/2007 2007-03-19 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
14/2007 2007-03-16 Zawiadomienie o zmianie udziału Pana Romana Karkosika w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
13/2007 2007-03-16 Nabycie przez Boryszew S.A. obligacji własnych
12/2007 2007-03-15 Termin i porządek obrad NWZ Boryszew SA
11/2007 2007-03-14 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
10/2007 2007-03-08 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
9/2007 2007-02-22 Sprzedaż King Plast Sp. z o.o.
8/2007 2007-02-20 Umowa sprzedaży udziałów King Plast Sp. z o.o.
7/2007 2007-02-08 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Boryszew SA
6/2007 2007-02-02 Stanowisko Spółki w sprawie publikacji w Gazecie Giełdy Parkiet dotyczącej przychodów Grupy Boryszew za 2006 rok
5/2007 2007-01-26 Podpisanie listu intencyjnego z Suwary S.A.
4/2007 2007-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 r.
3/2007 2007-01-24 Sprzedaż udziałów i wierzytelności Kuag Elana
2/2007 2007-01-19 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną
1/2007 2007-01-11 Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki
Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »