24.09.2021 Automotive Suppliers: Bardzo dobre wyniki Grupy Boryszew w I półroczu 2021 roku