Akcje Boryszew S.A. w czołówce najpłynniejszych walorów na GPW