Boryszew ERG nawiązał współpracę z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie