Grupa Boryszew z rekordowym zyskiem netto za I półrocze 2017 roku