Grupa Boryszew ze wskaźnikiem zadłużenia na poziomie 1,4