IH 2023: Grupa Boryszew z wynikiem netto na poziomie 127 mln złotych