IQ 2024: Grupa Boryszew z wynikiem EBITDA na poziomie 60 mln złotych