Kolejny start zespołu sponsorowanego przez Boryszew i Krezus S.A.

polski