Prawie 37 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2015r