Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. zadecydowało o wypłacie dywidendy