Stabilne wyniki Grupy Boryszew po I kwartale 2018 roku