11 zakładów Grupy Boryszew otrzymało łącznie 15,8 mln zł tytułem wsparcia dla sektorów energochłonnych za 2020 rok