Komunikaty prasowe

09/03/2015

Boryszew ERG z patentem

  Boryszew ERG z patentem   Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał […]
03/09/2013

Ponad 19 mln zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2013 r

Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2013 r. osiągnęła 19 mln zysku netto, 28 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach porównywalnych do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,21 mld zł w IQ 2013 r.).